PlanetoWeb
PL EN

Obliczanie pozycji planet w Planetowebie

Poniżej opisany jest sposób obliczania pozycji planet w PlanetoWebie

Znaczenia symboli

Źródło: wikipedia.org
$M$ - anomalia średnia
$t$ - czas od J2000.0
$P$ - okres obiegu planety wokół Słońca
$E$ - anomalia mimośrodowa
$e$ - mimośród orbity
$v$ - anomalia prawdziwa
$a$ - półoś wielka
$N$ - długość węzła wstępującego
$w$ - agrument perycentrum
$i$ - inklinacja

Anomalia średnia

„Anomalia średnia – odległość kątowa od perycentrum orbity do fikcyjnego punktu, który porusza się jednostajnie ze stałą prędkością kątową n.” (źródło: pl.wikipedia.org)

Planetoweb oblicza ją z następującego wzoru:

\[ M = M_0 + nt \]

gdzie $M_0$ oznacza anomalię średnią w epoce J2000.0, a $n$ to zmiana kąta w ciągu jednego dnia, czyli:

\[ n = {2{\pi} \over P} \]

Anomalia mimośrodowa

Anomalia mimośrodowa mogłaby nam posłużyć do obliczenia anomalii prawdziwej:

\[ v = 2 \arctan \left (\sqrt{{e+1 \over e-1}} \tan {E \over 2} \right )\]

Mając anomalię średnią, do wyznaczenia anomalii mimośrodowej, można posłużyć się równaniem Keplera:

\[ M = E - e \sin E \]

Jednak równanie Keplera jest równaniem przestępnym i do rozwiązania go trzeba użyć metody numerycznej.

„Równanie środka”

Można jednak pominąć obliczanie anomalii mimośrodowej i użyć „równania środka” (ang. Equation of the center). Jest ono równe różnicy prawdziwej i średniej anomalii. Rozwinięcie go do rzędu $e^3$ daje wystarczającą dokładność.

Anomalia prawdziwa

Używając „równania środka” uzyskujemy wzór na przybliżoną anomalię prawdziwą:

\[ v = M + \left (2e - {e^3 \over 4} \right ) \sin M + {5 \over 4} e^2 \sin 2M + {13 \over 12} e^3 \sin 3M \]

Odległość od Słońca i współrzędne

Środek układu współrzędnych w Planetowebie znajduje się tam, gdzie jest Słońce. Płaszczyzną odniesienia dla inklinacji ($i$) jest płaszczyzna orbity Ziemi. W naszym modelu jest to płaszczyzna:

\[ \begin{cases}\begin{matrix} x \in \mathbb R \\ y \in \mathbb R \\ z = 0 \end{matrix}\end{cases} \]

Znając półoś wielką orbity ($a$) możemy wyznaczyć odległość planety od Słońca ($r$):

\[ r = {a(1 - e^2) \over 1 + e \cos v} \]

A znając długość węzła wstępującego ($N$), argument perycentrum ($w$) możemy wyznaczyć ostateczne współrzędne:

\[ x = r \left( \cos (N) \cos (v+w) - \sin (N) \sin (v+w) \cos (i) \right) \] \[ y = r \left( \sin (N) \cos (v+w) + \cos (N) \sin (v+w) \cos (i) \right) \] \[ z = r \sin (v+w) \sin (i) \]